Öğrenci Danışmanlıkları

 I. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİ DANIŞMANI

Normal Öğretim  
 İkinci Öğretim 
 
II. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİ DANIŞMANI
Normal Öğretim  
 İkinci Öğretim 

III. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİ DANIŞMANI
Normal Öğretim  
 İkinci Öğretim 

 IV. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİ DANIŞMANI
Normal Öğretim  
 İkinci Öğretim 

Tel: 0378 501 1203 Belge Geçer: (0378) 501 10 15 E-posta: tarihedebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü-Kutlubey Yerleşkesi, BARTIN-MERKEZ