Tarihçe

Tarihçe;

Tarih Bölümümüz, 26 Ocak 2011 tarihinde Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 2012 - 2013 Eğitim ve Öğretim yılı itibari ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Tarih Bölümümüze bağlı 7 Ana bilim Dalı bulunmaktadır. 

* Eski Çağ Tarihi

*Orta Çağ Tarihi

*Yeni Çağ Tarihi

*Yakın Çağ Tarihi

*Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

*Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

*Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır. 

Gündüz ve gece öğretim türünde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren  bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir. 2016 yılında ilk lisans mezunlarını vermiş olan bölümümüz de 2 Doç. Dr., 7 Yrd. Doç. Dr., 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi  (1'i 35. Madde, 2’si ÖYP ile görevli)  ile Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmekte olup, Yüksek Lisans Programı açma çalışmaları devam etmektedir.


Tel: 0378 501 1203 Belge Geçer: (0378) 501 10 15 E-posta: tarihedebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü-Kutlubey Yerleşkesi, BARTIN-MERKEZ