Osmanlı Müesesseleri ve Medeniyeti ABD


    
    Doç. Dr. Mehmel GEL

    Arş. Gör. Fatma DOKUYUCU (35. Madde Kapsamında Görevli)

    Arş. Gör. Esen SALARCI BAYDAR  (Öyp Kapsamında Görevli)

Tel: 0378 501 1203 Belge Geçer: (0378) 501 10 15 E-posta: tarihedebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü-Kutlubey Yerleşkesi, BARTIN-MERKEZ