Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı


  Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ
Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK  Arş. Gör. Arif DEMİRER

Arş. Gör. Ensar MACİT (Öyp Kapsamında Görevli)

Tel: 0378 501 1203 Belge Geçer: (0378) 501 10 15 E-posta: tarihedebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü-Kutlubey Yerleşkesi, BARTIN-MERKEZ