Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

 
  
   Yrd. Doç. Dr. Yenal ÜNAL
Arş. Gör. Dr. Mine DEMİR

Tel: 0378 501 1203 Belge Geçer: (0378) 501 10 15 E-posta: tarihedebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü-Kutlubey Yerleşkesi, BARTIN-MERKEZ