Komisyonlar

  •  Akademik Teşvik Komisyonu  
- Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ (Komisyon Başkanı)
- Yrd. Doç. Dr. Emrah ÇETİN (Üye)
- Yrd. Doç. Dr. Yenal ÜNAL (Üye)

  • Yatay Geçiş ve Bölüm İntibak Komisyonu
Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ (Komisyon Başkanı)
- Yrd. Doç. Dr. Emrah ÇETİN (Üye)
- Yrd. Doç. Dr. Yenal ÜNAL  (Üye)
- Yrd. Doç. Dr. Özgür TOKAN  (Üye)

Tel: 0378 501 1203 Belge Geçer: (0378) 501 10 15 E-posta: tarihedebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü-Kutlubey Yerleşkesi, BARTIN-MERKEZ