Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ
Bölüm Başkanı Tarih Bölümü
1203
mhizmetli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Yenal ÜNAL
Tarih Bölümü

yunal@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Mehmet GEL
Tarih Bölümü
1205
mehgel@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Özgür TOKAN
Tarih Bölümü
1198
otokan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Emrah ÇETİN
Tarih Bölümü
1196
emrahc@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin GÜNEŞ
Tarih Bölümü

hgunes@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Gülcan AVŞİN GÜNEŞ
Tarih Bölümü

agunes@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Melek SARI GÜVEN
Tarih Bölümü

msguven@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK
Tarih Bölümü

tkarakok@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Abdülkadir ERÇİN
Tarih Bölümü

aercin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Mine DEMİR
Tarih Bölümü

minedemir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Arif DEMİRER
Tarih Bölümü

ademirer@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Tel: 0378 501 1203 Belge Geçer: (0378) 501 10 15 E-posta: tarihedebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü-Kutlubey Yerleşkesi, BARTIN-MERKEZ