image/svg+xml
image/svg+xml

Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgiler

 

 Tarih Ana Bilim Dalı üniversitemizin Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Lisans mezunlarımız, üniversitemiz dışındaki farklı üniversitelerden gelen lisans mezunları ve araştırma görevlilerine de lisansüstü eğitimi verilmektedir. Tarih Ana Bilim Dalı’nın amacı Tarih Bölümü Lisans Programları’na öğretim elemanı yetiştirmek ve programda öğrenim gören öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

 


Lisansüstü Programların Tanıtımı


Lisansüstü Programın Hedefi

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans programının amacı;

  • Tarih bilimini geliştirmek, Tarih bilim dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Bunları yaparken de eğitim sorunlarına duyarlı, bilimsel bir anlayışla bu sorunların çözümüne katkıda bulunan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, bilimsel ve sosyal etkinliklere katılan, bilimsel bir tavır sergileyerek yaptığı çalışmalarla alanına katkı getiren, disiplinler arasında bağ kurabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmek,
  • Üniversitelerin Tarih bölümlerinden ve diğer fakültelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun öğrencilere, Tarih programına dayalı olarak bir üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma imkânları sunmak,
  • Fakültemizde görev yapacak olan araştırma görevlilerimizin kurum içinde lisansüstü eğitim yapmalarının sağlamak,
  • Fakültemizden başarı ile mezun olan öğrencilere lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamak ve bu yolla geleceğin akademik kadroları için kaynak yaratmak

Lisansüstü Ders Planı için Tıklayınız.