image/svg+xml
image/svg+xml

Öğrenci DanışmanlıklarıTARİH BÖLÜMÜ 2023-2024 ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK BİLGİLERİ
SINIFLAR DANIŞMANI
1. SINIF NORMAL ÖĞRETİM Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Avşin GÜNEŞ
agunes@bartin.edu.tr
2. SINIF NORMAL ÖĞRETİM Dr. Öğr. Üyesi Sinan PAKSOY
sinanpaksoy@bartin.edu.tr
3. SINIF NORMAL ÖĞRETİM Dr. Öğr. Üyesi Tunay KARAKÖK
tkarakok@bartin.edu.tr
4. SINIF NORMAL ÖĞRETİM Doç. Dr. Melek SARI GÜVEN
msguven@bartin.edu.tr
4. SINIF  İKİNCİ ÖĞRETİM Doç. Dr. Emrah ÇETİN
emrahc@bartin.edu.tr
2019 Girişliler ve Öncesi NORMAL ÖĞRETİM

Prof. Dr. Yenal ÜNAL
yunal@bartin.edu.tr

2019 Girişliler ve Öncesi İKİNCİ ÖĞRETİM Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir ERÇİN
aercin@bartin.edu.tr