image/svg+xml
image/svg+xml

Tarih Bölümü Öğretim Amaçları

  ÖA1 Tarih araştırmalarında bilgiye ulaşma ve bilgiyi düzenleyerek sunma becerisine sahip öğrenciler yetiştirebilen;

  ÖA2 Tarih disiplininin bilgi ve birikimini kullanabilmenin yanı sıra edebiyat, sosyoloji, felsefe, hukuk gibi alanlarla da ilişki kurup bu alanlardan faydalanabilen;

  ÖA3 Belirli bir bölgenin veya orada yaşamış olan insanların etnik yapısı, sosyo-ekonomik ve politik gelişmeleri, yaşam biçimleri gibi verileri araştırıp değerlendirebilen;

  ÖA4 Türkiye, Avrupa ve Dünya tarihi ile ilgili kronolojik, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel bilgilere sahip;

  ÖA5 Yerel, ulusal veya uluslararası ölçekte, siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel, bilimsel gelişmeleri ve değişmeleri takip edebilen ve tarih perspektifinden açıklayarak değerlendirebilen;

  ÖA6 İçinde yaşadığı bölge ve toplumun yanı sıra farklı bölge, toplum, kültür ve uygarlıkların bilgilerini edinen, yorumlayan ve karşılaştırabilen;

  ÖA7 Herhangi bir siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel problemin anlaşılması için tarihi altyapısını araştırmak üzere proje döngüsünü kendi başına tamamlayabilen, bulguları yorumlayarak çözüm geliştirebilen;

  ÖA8 Tarihi olayları kısa, orta ve uzun vadeli süreçler olarak kavrayan ve değerlendirebilen, olayların sebep ve sonuçlarını belirleyerek analiz edebilen;

  ÖA9 Tarihsel veriyi okuyup anlamasına kaynaklık edecek yardımcı dilleri doğru kullanabilen;

  ÖA10 Kültürel mirasın öneminin ve korunmasının farkında olup kamuoyunu bu konuda bilinçlendiren;

  ÖA 11 Tarih alanında edindiği bilgileri ve tarihsel gelişmeleri eğitim, medya, kültür, bürokrasi, diplomasi gibi alanlarda nasıl kullanabileceğini bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.