image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü, tarih bilgi ve donanımına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen, bilgi birikimi ve tecrübelerini gelecek nesillere en doğru ve güncel bir şekilde aktarmayı hedefleyen öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Misyonumuz, Tarih bölümünü tercih eden öğrencilerimize yeterli düzeyde tarih bilgisi edinme, tarih araştırmalarında kullanılan belgeleri okuyup, anlama ve yorumlama becerisinin yanında farklı disiplinlerden alacağı yardımla karşılaştırmalı yaklaşım ve analiz kabiliyeti kazandırmaktır.

Bölüm müfredatı, Türk tarihinin yanı sıra, dünya tarihinin farklı alanlarını kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bu amaçla, söz konusu alanları yeterince kavrayabilmek için lisans öğretimi boyunca Osmanlıca derslerinin dışında, Arapça, Farsça gibi klasik diller ve İngilizce gibi modern diller bölümümüzde seçmeli ders olarak verilmektedir. Diğer taraftan, bölümümüzde, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası hayata hazırlanması kapsamında tarih disiplini dışında etkinlikler de yapılmaktadır. Özetle öğrencilerimizin iyi bir eğitimci, çok farklı meslek dallarında çalışabilecek altyapıya sahip ve değişen dünyayı algılayıp ona göre kendini konumlandırabilecek nitelikte bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.