image/svg+xml
image/svg+xml

Anket Raporları

Tarih Bölümü Anket Raporları
Akademik Danışmanlık Faaliyetleri Değerlendirme Raporları  Bölüme Özgü Anket Raporları
Öğrenci Memnuniyet Anketi