image/svg+xml
image/svg+xml

Tavsiye Kitap Listesi

Kişisel Gelişim

Tavsiye Eden: Prof. Dr. Mustafa HİZMETLİ
Kitap Adı: BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler
Yazar: Prof. Dr. İlber Ortaylı
Alanı: Otobiyografi, Kişisel Gelişim
Yayınevi: Kronik Kitap

"Yeni ve farklı ilişkiler kurmaya çalışın. Özellikle okulun dışında, emek isteyen, girişkenlik gerektiren ilişkiler kurduğunuzda, ummadığınız farklı dünyalara girersiniz. Görgünüz artar, bilginiz genişler, bakışınız derinleşir." İlber Ortaylı
----------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Doç. Dr. Hasan Hüseyin GÜNEŞ
Kitap Adı: İrade Terbiyesi
Yazar: Jules Payot
Alanı: Kişisel Gelişim
Yayınevi: Koridor Yayıncılık

"İrade duygusal bir güçtür ve onun üzerinde etkili olmak isteyen her fikir tutkuya bürünmek zorundadır." Jules Payot
-----------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Prof. Dr. Mustafa HİZMETLİ
Kitap Adı: Yunanca Düşünce Arapça Kültür
Yazar: Dimitri Gutas
Alanı: Kültür Tarihi
Yayınevi: Kitap Yayınevi

Yunanca-Arapça çeviri hareketi Arap Abbasi hanedanının iktidara gelmesi ve ardından Bağdat'ın kuruluşuyla birlikte (İS 762) başladı. İki yüzyılda astroloji, simya, fizik, matematik, tıp ve felsefe gibi çeşitli konuları kapsayan dindışı bilimsel ve felsefi Yunanca eserlerin neredeyse tamamı Arapça 'ya çevrildi. İnsanlık tarihinde yeni bir çağ başlatan bu hareket Perikles Atina'sı, İtalyan Rönesans'ı veya 16.-17. yüzyıl bilimsel devrimiyle aynı kategoride yer alır ve insanlık tarihi için çök önemlidir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Prof. Dr. Yenal ÜNAL
Kitap Adı: Asya Mektupları
Yazar: Niyazi Berkes
Alanı: Düşünce Tarihi
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

"Berkes'in Asya Mektupları'nda ortaya koyduğu tespitler Asya özelinden hem o dönemde hem de günümüz dünyasında sömürülen toplumların durumunun analiz edilmesinde bir anahtar görevini üstlenmektedir. Başta Asya, Afrika, Güney Amerika ve İslam dünyası olmak üzere emperyalistlerin üzerlerine çeşitli kurgular geliştirdekleri coğrafyaları ve bu coğrafyalar üzerinde yaşayan toplumların daha sağlıklı bir biçimde tahlil edilebilmesinde Asya Mektupları derinlikli bir metin olarak önemini muhafaza etmekte ve dikkatli okuyucunun önünü aydınlatmaya devam etmektedir. Bu açıdan bakıldığında dünyada, geri kalmış toplumlar üzerine kafa yoran beyinlere bir kılavuz kitap olarak rehberlik etmeyi sürdürmektedir." Prof. Dr. Yenal ÜNAL
----------------------------------------------------------------------------------------------

Akademik

Tavsiye Eden: Doç. Dr. Melek S. GÜVEN
Kitap Adı: Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi
Yazar: Howard S. Becker
Alanı: Akademik
Yayınevi: Heretik Yayıncılık


"Yazmak eylemi bir o kadar keyifli bir o kadar da zordur. Ancak yazmanın ne kadar kolay olabileceğini H.S. Becker okuduğunuzda anlayacaksınız." Melek Sarı Güven
------------------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Dr. Öğr. Üyesi Tunay KARAKÖK
Kitap Adı: İslamiyet ve Türkler
Yazar: Hakkı Dursun YILDIZ
Alanı: İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
Yayınevi: İlgi Kültür Sanat Yayınları

İslamiyet ve Türkler kitabının ilk bölümünde kısaca İslam tarihçilerinden ve eserlerinden söz edilmiş bu eserler de Türklerle ilişkilere dikkat çekilerek İslamiyet ve Türkler kitabının oluşmasında etkili olan tarihçiler ve eserleri incelenmiştir. Aynı zaman da yabancı kaynaklarda Türklerle ilgili olan bölümlere de dikkat çekilerek bu eserlerden de bilgi verilmiştir.
------------------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Dr. Öğr. Üyesi Sinan PAKSOY
Kitap Adı: Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi I-II-III
Yazar: Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA
Alanı: Eskiçağ Tarihi, Akademik
Yayınevi: Bilge Kültür Sanat

"Güzel ülkemiz Türkiye'nin tarihini, tarih öncesi çağlardan Hellenistik Dönem'e kadar akıcı ve detaylı bir şekilde anlatan bu eserlerin önemini okudukça kavrayacaksınız." Sinan Paksoy
---------------------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Doç. Dr. Emrah ÇETİN
Kitap Adı: Türkiye'de Çağdaşlaşma
Yazar: Niyazi Berkes
Alanı: Yakınçağ Tarihi
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

"Türkiye'de Çağdaşlaşma, Osmanlı'dan Cumhuriyete Türk modernleşmesini en iyi anlatan eserlerden biridir. Türkiye'de çağdaşlaşma sürecinin gelişimini izleyen bu araştırma, 18. yüzyılın başlarından Cumhuriyetin ilk yıllarına değin Türk çağdaşlaşma harekatını bütün yönleriyle incelemektedir." Emrah Çetin
------------------------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Dr. Öğr. Üyesi Özgür TOKAN
Kitap Adı: Çin'in Şimal Komşuları
Yazar: Wolfram Eberhard
Alanı: Genel Türk Tarihi
Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

"Önemli bir sinolog olan Wolfram Eberhard'ın bu eseri, doğrudan temel Çin kaynaklarından istifade edilerek hazırlanmıştır. Özellikle İslam Öncesi Türk tarihi ve kültürü hakkında verdiği bilgiler bağlamında çok nadide bir eserdir. Örneğin eserde şu tür çok önemli bilgiler yer almaktadır: " Türk Toyları (Kurultayları) yapılırken, bu toylarda Türk kızları şiir söyle, kımız içer ve ayak topu oynarlardı."." Özgür Tokan
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Arş. Gör. Sait ÇİL
Kitap Adı: Tarih Nedir?
Yazar: Edward Hallett Carr
Alanı: Tarih Felsefesi
Yayınevi: İletişim Yayınları

Tarih, doğrulanmış bir olgular kümesidir. Tıpkı bir balıkçının tablasındaki balıklar gibi, belgeler, yazıtlar vb. içinde de olgular hazır dururlar. Tarihçi onları alır, evine götürür, pişirir, canı nasıl istiyorsa o şekilde sofraya koyar. Önce olgular ortaya koyulur, sonra tehlike göze alınarak yorumlarda bulunulmaya başlanır. Bu, sağduyucu tarih okulunun en temel bilgelik kuralını oluşturmaktadır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Erçin
Kitap Adı: Tanzimat. Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu
Yazar: Halil İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu
Alanı: Yakınçağ Osmanlı Tarihi
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

"Osmanlı İmparatorluğu'nda bir dönüm noktası olan Tanzimat ile ilgili pek çok kitap yazılmıştır. Fakat bu güne kadar yazılmış kitaplar Tanzimat'ı bütüncül olarak incelemekten ziyade genellikle spesifik bir yönüne vurgu yapmışlardır. Yukarıda ismini verdiğimiz kitap ise Tanzimat'ı uygulamadan diplomasiye, sosyal yapı ve modernleşmeden, ekonomik ve sanayi sistemine kadar getirdiği değişim ve dönüşümleri bütüncül olarak işlemesiyle her tarihçinin kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap haline getirmektedir. İyi okumalar dilerim." A. Erçin
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Prof. Dr. Yenal ÜNAL
Kitap Adı: Atatürk ve Demokratik Türkiye
Yazar: Halil İNALCIK
Alanı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yayınevi: Kronik Kitap

Türkiye’nin tarihçilik sahasında yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biri olan Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından kaleme alınan “Atatürk ve Demokratik Türkiye” adlı eser 2020 yılında Kronik Yayınlarından okuyucuyla buluşturulmuştur. Toplam on makale ve 240 sayfadan müteşekkil olarak hazırlanan esere, indeks de eklenmiştir. Kitap, ilk defa 2007 yılında Kırmızı Yayınları tarafında kitaplaştırılarak okuyucu ile buluşturulmuştur. 2020 yılında bu defa Kronik Yayınları tarafından yeniden yayımlanmıştır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anı ve Biyografi

Tavsiye Eden: Arş. Gör. Dr. Arif DEMİRER
Kitap Adı: Temeşvarlı Osman Ağa'nın Anıları
Yazar: Esat Nermi Erendor
Alanı: Anı
Yayınevi: Aksoy Yayıncılık

"Esaret ve özgürlüğün ne anlama geldiğini idrak etmek isteyenlerin kesinlikle okuması gereken birincil ağızdan kaleme alınmış muhteşem bir eser Temeşvarlı Osman Ağa'nın Anıları." Arif Demirer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tavsiye Eden: Doç. Dr. Hasan Hüseyin GÜNEŞ
Kitap Adı: Gezgin ve Bilgin İlber Ortaylı'yı Tanımak
Editör: Ahmet Nezihi Turan
Alanı: Biyografi, Analiz
Yayınevi: Paradigma Yayıncılık

"İlber Ortaylı, kime sorarsanız tanır ülkemizde, tarihçilerin yüz akı. Akademik üslûbuyla kaleme aldığı yazılarının yanında, tarihi gazetelerin kitle üslûbuyla popüler dille ifade edebilen nadir şahsiyetlerden. Onun hakkında söylenebilecek çok şey var, dedikodusu zevkle yapılabilecek, yapılması gereken biri. Buradan hareketle Ahmet Nezihi Turan hocaya dair akademik bir dedikodu üretme derdiyle bu eserin editörlüğüne soyunmuş. Kaç dil bilir, nereleri gezmiştir, hangi hanedanın hangi imparatorlarını birbirine karıştırmış? Bir sosyalbilimci tüm meziyetleriyle dedikodu malzemesi olduğunda biyografisi nasıl analiz edilir, kitap bunu göstermesi açısından önem arz ediyor. Çağdaşımız bir tarihçinin tarihi üzerine düşünmek, tarihi de daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ne de olsa tarih bugünle başlar. Şu soruyu sorup öyle iyi okumalar dileyelim: Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?" Doç. Dr. Hasan Hüseyin GÜNEŞ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bartın Tarihi

Kitap Adı: Geleneksel Bartın Kadın Kıyafetleri
Yazar: Mine DİLEK, Abdül Halim VAROL, Özgür TİLBE, Abdülkadir ERÇİN
Yayınevi: Paradigma Akademi

Bu çalışmada Batın yöresinin kadın kıyafetleri üzerinden yörenin giyim kültürü araştırılmıştır. Çalışma sonucunda tespit edilen çıkarımlar sayesinde, Bartın giyim kültürü ve Bartın kadın kıyafetlerinin Türk giyim tarihi ve sanatı içindeki yeri saptanmıştır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kitap Adı: Bartın Limanı Tarihi; Kuruluşunun 50. Yılında
Yazar: Yenal ÜNAL
Yayınevi: Yeditepe Yayınevi

"Bartın, çevresinde kurulduğu ırmağın tarihçesiyle bağlantılı olarak 3500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Anadolu tarihine damgasını vuran bütün önemli uygarlıkların ve devletlerin Bartın tarihine küçük de olsa bir iz bıraktığı bilimsel verilerin bize sunduğu bir gerçektir. Ticari manada daha çok, bu büyük şehirlerin deniz yoluyla dışarıya açılan kapısı görevini üstlenmiştir. Ancak asırlardır başka yönetim merkezlerine bağlı olarak yönetilen Bartın, 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 74. vilayeti olarak kabul edilmiş ve il sıfatıyla artık bir idari merkez hâline gelmiştir." Yenal Ünal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kitap Adı: Bartın Şehir Tarihi Üzerine Araştırmalar
Yazar: Yenal ÜNAL
Yayınevi: Gece Kitaplığı

Bartın, çevresinde kurulduğu ırmağın tarihçesiyle bağlantılı olarak 3500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Şehirde tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık, sanayi endüstrisi, turizm, el sanatları, el işlemeciliği, oymacılık, nakliyecilik ve balıkçılık başta olmak üzere birçok iş kolu mevcuttur… Bu eserle birlikte, Bartın şehrinin karanlıkta kalmış mazisinin kimi noktaları aydınlatılmaya çalışılmıştır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kitap Adı: Bartın Araştırmaları - I (Tarih ve Kültür)
Editör: Tunay KARAKÖK, Hüseyin DEMİR
Yayınevi: Hiperlink

Kitap; tarih ve kültür alanında kaleme alınmış 12 farklı makaleden oluşmaktadır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kitap Adı: Bartın Araştırmaları - II (Tarih ve Kültür)
Editör: Tunay KARAKÖK, Hüseyin DEMİR
Yayınevi: Gece Kitaplığı

Kitap; tarih ve kültür alanında 15 farklı yazar tarafından kaleme alınmış 13 farklı makaleden oluşmaktadır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kitap Adı: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Belge ve Fotoğraflarla BARTIN
Editör: Mustafa HİZMETLİ
Yayınevi: Bartın Üniversitesi Yayınları No:15

Bu çalışmada Bartın tarihiyle alakalı makaleler, belgeler ve fotoğraflar bulunmaktadır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kitap Adı: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Belge ve Fotoğraflarla Bartın Eğitim Tarihi
Yazar: Hüseyin DEMİR, Tunay KARAKÖK
Yayınevi: Bartın Üniversitesi Yayınları

İstanbul ve Ankara'daki Devlet arşivlerinde yer alan belgelerin yanı sıra Bartın'daki eğitim kurumlarından alan araştırmasıyla elde edilen bilgi ve belgeler ışığında hazırlanmış olan bu eser, Bartın şehrinin tarihi hakkında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.