image/svg+xml
image/svg+xml

Lisans


Lisans

Eğitim Süreci

 

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Bölüm öğrencilerimiz zorunlu temel dersleri, bölüm içi ve dışı olmak üzere seçmeli dersleri alırlar. Dört yıl boyunca alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri eskiçağdan günümüze uzanan başta Anadolu’nun tarihi olmak üzere Orta Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır.

Zorunlu dersler ile öğrencilerin alan hakkında temel bilgilere sahip olması sağlanmakta iken seçmeli dersler ile öğrenciler kendi arzu ettikleri alanlarda derin bilgilere erişebilmektedirler.

Bölümümüz öğrencileri eskiçağ tarihi, eski Türk tarihi, İslam tarihi, ilk Müslüman Türk devletleri tarihi,  İran tarihi, Selçuklu tarihi,  Osmanlı tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi, kültür, sanat ve arkeoloji gibi alanlarda dersler alırlar. Öğrencilerimiz birbirini tamamlayan bu dersler sayesinde tarih alanında donanımlı bir bilgi birikimine sahip olarak lisans programını tamamlarlar. Ayrıca öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirebilmeleri için Mesleki İngilizcenin yanı sıra yeterli sayı oluştuğunda seçmeli olarak Arapça ve Farsa dersleri de verilmektedir.

Çalışma Alanları

 

Tarih Bölümü mezunları ülkemizde bugün itibariyle akademisyenliğin yanı sıra formasyon eğitimi aldıklarında orta öğretim kurumlarına öğretmen olarak atanabilir, Türk Tarih Kurumu, Devlet Arşivleri gibi kamu kuruluşlarında uzman olarak görev alabilir ve özel kuruluşlarda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra basın yayın alanında da istihdam imkânı bulabilmektedir.

Tarih Bölümü Lisans Ders Planı için Tıklayınız.